Autodelen.net en Mpact inspireren door tsunami getroffen regio in Japan

Ishinomaki2

Autodelen.net en Mpact ondertekenden deze zomer in Japan een samenwerkingsovereenkomst met de Japan CarSharing Association om ervaringen rond autodelen blijvend met elkaar uit te wisselen. Beide organisaties werden hiervoor uitgenodigd in de kuststad Ishinomaki, waar autodelen werd opgestart tijdens de heropbouw na de zware tsunami van 2011.

Op 11 maart 2011 werd het noordoosten van Japan zwaar getroffen door een zeebeving en tsunami. De kuststad Ishinomaki leed het zwaarst. 4.000 inwoners lieten het leven en een groot deel van de stad werd volledig weggespoeld. Omdat de metershoge vloedgolf ook 60.000 auto’s total loss beschadigde, werd in 2011 de Japan CarSharing Association opgericht.

De organisatie zorgt ervoor dat bewoners met elkaar auto’s kunnen delen. Ze stelt vandaag 15 auto’s ter beschikking voor hoofdzakelijk oudere personen die zich na de ramp geen nieuwe auto konden aanschaffen. De auto’s worden gedeeld door verschillende bewonersgroepen. Vrijwillige chauffeurs brengen de ouderen met de deelauto’s naar de dokter, de winkel of op familiebezoek.

Eind 2017 bezocht de Japan CarSharing Association Europa. Ze maakte daarbij ook een stop in Gent om de verschillende Gentse autodeelinitiatieven te leren kennen. Ze ontdekte daarbij grote gelijkenissen met de dienst Cozycar van Autodelen.net en de Minder Mobielen Centrale van Mpact. Cozycar is een dienst voor autodelen tussen buurtbewoners met particuliere auto’s. 5.000 Vlamingen doen zo aan kostendelend autodelen. In Wallonië promoot Mpact de dienst Cozycar. De Minder Mobielen Centrale is een samenwerking tussen Mpact en lokale gemeenten.

“Toen de Japanse delegatie in Gent was, waren ze erg geëmotioneerd om te zien dat aan de andere kant van de wereld anderen op een succesvolle, impact-gedreven manier gelijkaardige diensten hadden ontwikkeld. Dit raakte hen toen, omdat dit de relevantie van hun eigen werk aantoonde”, vertelt Angelo Meuleman van Mpact. “We waren dan ook enthousiast om op hun uitnodiging in te gaan”.

Op 13 en 14 juli waren Jeffrey Matthijs van Autodelen.net en Angelo Meuleman ter plekke om hun ervaringen te delen met vertegenwoordigers van het openbaar vervoer, lokale overheden en andere Japanse organisaties en bedrijven. Hun ervaring moet de Japan CarSharing Association helpen om ter plaatse betere en duurzame samenwerkingen uit te bouwen en zo te groeien.

“Het is de intentie van de Japan CarSharing Association om niet langer deel uit te maken van het lokale herstelprogramma. Ze wil een permanente oplossing aanbieden”, aldus Jeffrey Matthijs. “De Japanse autodeelorganisatie wil de voordelen van autodelen en vrijwilligersvervoer voor ouderen maximaliseren en een structurele vervoersoplossing aanbieden aan bewoners van Ishinomaki en andere steden in de regio.”

Om dit doel te bereiken ondertekenden Jeffrey Matthijs en Angelo Meuleman een Memorandum of Understanding. De overeenkomst houdt in dat de organisaties willen samenwerken voor een duurzame samenleving waarin mensen worden samengebracht via autodelen.