Big win: carpoolspitsstroken

Beste Minister Weyts,

Het dagelijkse congestietrauma op de Antwerpse ring is in gans Vlaanderen en ver daarbuiten gekend. Met belangstelling lazen wij in dat verband het verslag van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken 10 december 2015. De Commissie besprak de negende voortgangsrapportage van de Vlaamse Regering met betrekking tot het Masterplan 2020 Antwerpen. Er werd o.a. ruim aandacht besteed aan de quick wins.

Onze  aandacht ging in de eerste plaats naar het invoeren van spitsstroken als quick win. U stelde reeds in de Commissie van 22 januari 2015  dat de evaluatie van de spitsstrook op de E313 zeer positief was. U kijkt ook naar nieuwe spitsstroken rondom Antwerpen: de E17 en de E19 Noord naar Antwerpen, en de E313 tussen Wommelgem en de E313 richting ’t Stad. Volgens de recente stand van zaken is de spitsstrook op de E19 niet weerhouden, wegens geen netto baten. De spitsstrook op de E313 kreeg een positieve evaluatie. De datum voor uitvoering wordt nog bepaald. Deze op de E17 kan niet snel gerealiseerd worden, maar wordt geïntegreerd in het deelproject Linkeroever van de Oosterweelverbinding.

Nu blijkt dat er nieuwe spitsstroken aankomen op korte termijn op de E313 en op langere termijn op de E17 dan hebben wij voor u deze suggestie: kan u onderzoeken of de nieuwe spitsstroken als carpoolstroken kunnen dienen? De spitsstrook op de E313 komt er misschien snel aan, maar voor de E17 is er nog wat tijd. Een quick win is niet meer mogelijk, maar misschien wel een big win.

De gemiddelde bezettingsgraad in auto’s is voor het woon-werkverkeer ongeveer 1,1 personen per wagen (OVG 4.4.). Er zijn dus nog zo’n 2,9 zitjes per auto vrij in de spits.

Stel u voor, Minister, dat we deze vrije plaatsen tijdens de spits optimaal benutten. De verkeersdoorstroming zal niet enkel verbeteren op de spitsstroken, maar ook verderop tot in de stad. Dubbele winst!

Sinds 2001 laat de verkeerswetgeving het toe om carpoolstroken in te richten. Het verkeersbord C5 kan aangevuld worden met het onderschrift: “uitgezonderd 2+” of “uitgezonderd 3+”.

verkeersbord voor carpoolstroken

We zijn 15 jaar later, en nog steeds is deze mogelijkheid nergens toegepast. Er zijn dan ook tamelijk wat bezwaren geformuleerd.

 1. “Er is geen ruimte voor bijkomende rijstroken.”
  Dit argument werd aangehaald voor er sprake was van spitsstroken. De spitsstrook is in feite het tegenargument.
 2. “Hoe kunnen we dit controleren?”
  Daar zijn technologische mogelijkheden voor, al hoeft het zo moeilijk niet te zijn. Vorig jaar carpoolden we  in het Noorse Bergen met de verantwoordelijke van Car.ma, de plaatselijke Mpact. We reden over de carpoolstrook tussen de luchthaven en de stad. We vroegen hem of er misbruik was en hoe de politie omging met controle. “Wel ja, soms is er wat misbruik, maar van zodra het de spuigaten uitloopt, doet de politie gerichte controles, en lost het probleem zich weer op.” We werken de komende jaren samen met Car.ma en de Stad Bergen, in het kader van het Share-North-project. We hebben daardoor ruimte om nog meer kennis uit te wisselen, die we graag met u delen.
 3. “Het is niet evident om carpoolpartners te vinden!”
  De technologie om op zoek te gaan naar carpoolpartners is er enorm op vooruit gegaan. Wij bieden een carpool-app aan die het toelaat om snel en eenvoudig een medepassagier te vinden voor de dagen waarop het past.
  De app werkt, en laat flexibel carpoolen toe. Een partner vinden is niet altijd mogelijk, maar als u wat gerichte communicatie langsheen de trajecten organiseert, dan wordt de pool alleen maar groter.
  En inderdaad, niet iedereen zal een carpoolpartner vinden, zeker niet voor elke dag. Maar door de efficiëntie van carpoolstroken, komt ook ruimte vrij op de andere stroken voor bestuurders die alleen in de wagen zitten.
 4. “We willen niet dat bussen die nu op vrije banen rijden in files terecht komen”.
  Wij ook niet! Richt daarom carpoolstroken in, waar momenteel geen busbanen zijn, of doe simpelweg de test. De keuze voor een carpoolstrook hoeft niet definitief te zijn: Test gedurende 6 maanden, en evalueer de doorstroming.

U weet, Minister, delen is het DNA van Mpact. We maken delen mogelijk, maar delen ook graag onze kennis en ervaring. We helpen u daarom graag verder bij een onderzoek naar de invoer van carpoolstroken. Als u wenst, dan komen we ook eens naar een volgende commissie om onze visie te delen met u en de leden van de commissie. Uit de verslagen bleek namelijk dat de zij enorm begaan zijn met de fileproblematiek en mogelijke oplossingen. Net zoals wij!