Mobiliteit

Gedeelde mobiliteit heeft reeds een aantal belangrijke drempels overwonnen, maar kan met een duwtje in de rug in 2018 volledig doorbreken.
Dé facilitator bij uitstek is de lokale overheid die, met enkele gerichte beleidskeuzes, duurzaam gedeeld vervoer op het juiste spoor kan zetten.
Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht doen Autodelen.net en Mpact een aantal concrete voorstellen voor een toekomstgericht lokaal mobiliteitsbeleid.
Lees meer

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Mobiliteitsorganisaties Mpact en Autodelen.net leerden het concept kennen in Bremen en het Noorse Bergen en willen dit nu ook in Vlaanderen.

Lees meer