Minder Mobielen Centrales

Sociale mobiliteit!

Een Minder Mobielen Centrale  (MMC) zorgt ervoor dat personen met een mobiliteitsbehoefte dankzij vrijwillige chauffeurs in die behoefte kunnen voorzien. Je kent vast personen die zich omwille van ouderdom of een andere oorzaak niet langer zelfstandig kunnen verplaatsen? Misschien is er ook in jouw gemeente een Minder Mobielen Centrale.

In Brussel en Wallonië heet deze dienst Mobitwin.

www.mindermobielencentrale.be