Mobitwin

We laten niemand achter!

Mobitwin zorgt er in Brussel en Wallonië voor dat personen met een mobiliteitsbehoefte dankzij vrijwillige chauffeurs in die behoefte kunnen voorzien. Je kent vast personen die zich omwille van ouderdom of een andere oorzaak niet langer zelfstandig kunnen verplaatsen? Misschien is er ook in jouw gemeente een Mobitwin Desk.

In Vlaanderen heet deze dienst Minder Mobielen Centrale.

www.mobitwin.be