Discussienota: A.R.T. you ready? Naar een samenleving waarin we autonome voertuigen op een duurzame manier inzetten

In september 2021 lanceerden Mpact, Autodelen.net en stad Mechelen een discussienota over hoe we autonoom vervoer duurzaam kunnen implementeren in Vlaanderen. Het doel van deze discussienota is om in kaart te brengen hoe geautomatiseerd en zelfrijdend wegvervoer zich in Vlaanderen zal ontwikkelen en welke impact het kan hebben op onze samenleving. De initiatiefnemers streven naar een samenleving waarin toekomstige autonome voertuigen duurzaam kunnen worden ingezet. Op een manier dat alle bevolkingsgroepen, ook zij die geen eigen auto hebben, de voordelen van deze nieuwe technologie kunnen ervaren. Lees het volledige stuk hier.

Deze discussiepaper van Mpact, Autodelen.net en stad Mechelen kwam tot stand in het kader van het Europese Interreg North Sea Region-project ‘ART-Forum’ en wordt medegefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen.