Een nieuw fiscaal kader voor de deeleconomie

Mpact en Autodelen.net werkten samen een vernieuwd fiscaal kader uit voor activiteiten uit de deeleconomie. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat inkomsten mogen belast worden, maar ook dat een beperkte vrijstelling een sterk signaal is om het delen te promoten.

Waarom dit initiatief?

  1. Vandaag zijn er regels van toepassing, maar soms verschillend per deelactiviteit, en behoorlijk complex.
  2. Vandaag moet in principe elke euro winst belast worden. De belastingaangifte gebeurt niet altijd door aanbieders op deelplatformen. Dit zorgt voor nervositeit bij de fiscus, en de overheid.
  3. Binnen de deeleconomie zijn heel wat verschillende platformen en individuele aanbieders actief. Vaak wordt gesproken over het échte delen, en de winstgedreven initiatieven. De goede en de slechte. Wijzelf willen die lijn niet trekken, en net het brede spectrum erkennen.

We willen vanuit de sector onze verantwoordelijkheid nemen en proactief zijn om het delen te stimuleren, niet onnodig  veel administratieve lasten op te leggen, en winst billijk te laten belasten.

Het voorstel houdt volgende zaken in:

  • Fiscale vrijstelling tot een omzet van € 500 per jaar per deelplatform. € 500 is eerder laag, maar wordt louter als voorbeeld weergegeven. Het principe van een vrijstelling is van belang.
  • Enkel winst wordt belast aan 25%. Kosten kunnen bewezen worden maar ook forfaitair afgetrokken worden. Vaste kilometerprijs, maaltijdprijs, of 20% van de omzet.
  • Het deelplatform kan ervoor kiezen om zelf de belasting te innen, of om op het einde van het jaar een overzicht te geven aan de individuele aanbieders en de fiscus.

Met dit voorstel willen we de politieke partijen onze expertise en visie aanreiken. We zijn steeds bereid tot overleg over dit voorstel.

De volledige tekst: Voorstel fiscaal kader deeleconomie