Frankrijk investeert 150 miljoen euro in carpoolen

Mpact vraagt een gelijkaardig carpoolplan voor België

150 miljoen euro, daar is Mpact vzw (voorheen gekend als Taxistop en nog steeds aanbieder van het Carpoolplatform) natuurlijk enthousiast over.

“Carpoolen heeft het potentieel om het grondstoffenverbruik van ons vervoerssysteem gevoelig te verminderen. Rittendelen maakt verplaatsingen efficiënter en minder vervuilend. Dit kan alleen wanneer carpoolen als een volwaardige vervoerswijze worden behandeld en structureel wordt ondersteund, zoals nu in Frankrijk.”, aldus Tjalle Groen, projectverantwoordelijke bij Mpact.

De belangrijkste maatregel is een bonus van 100 euro voor beginnende carpoolchauffeurs. Deze bonus is beschikbaar voor elke chauffeur en wordt uitbetaald wanneer deze tien carpoolritten heeft afgelegd.

Chauffeurs moeten de ritten uitvoeren via een door de overheid erkende operator. Elke operator moet zich connecteren met het nationaal carpoolregister, een officieel controleplatform waarmee wordt aangetoond dat een rit werkelijk is gemaakt.

Naast de bonus geeft de regering financiële steun aan gemeenten die carpoolen willen stimuleren. Ook wanneer zij bijvoorbeeld een woon-werkvergoeding invoeren. Ten slotte investeert de overheid in de aanleg van infrastructuur zoals carpoolstroken en/of carpoolparkings.

Voor elk van de drie pijlers van dit plan wordt 50 miljoen euro uitgetrokken. Het doel is duidelijk en ambitieus: het aantal carpoolritten meer dan verdrievoudigen, tot wel drie miljoen ritten per dag.

De Franse aanpak is niet nieuw: het systeem van operatoren en het carpoolregister is drie jaar geleden ingevoerd. Dankzij dit systeem kan de Franse overheid incentives geven voor rittendelen. Mpact is ervan overtuigd dat dit model ook met succes kan worden toegepast in België, rekening houdend met de lokale context.

Mpact blijft carpoolen faciliteren en moedigt verder de overheden aan dit goede voorbeeld te volgen en een Belgisch carpoolbeleid te implementeren in samenwerking met de regio’s.

Meer info: https://www.ecologie.gouv.fr/dossier-presse-lancement-du-plan-national-covoiturage-du-quotidien