Autobezit wordt overbodig in Helsinki

source picture: helsinkicard.com

source picture: helsinkicard.com

Helsinki durft. De stad wil autobezit overbodig maken tegen 2025. De stad zorgt ervoor dat de mobiliteitsmarkt zich optimaal kan ontwikkelen in een geïntegreerd digitaal ecosysteem, zodat de bewoners zich optimaal, snel of goedkoop kunnen verplaatsen.

Mobiliteitsprofessionals kennen Helsinki hoofdzakelijk als de stad waar Mobility-as-a-Service (MaaS) bekend werd. Mobiliteit wordt bij MaaS niet langer per vervoerswijze verkocht, maar als pakket. Via een abonnement kan je gebruik maken van o.a. autodelen, carpoolen, openbaar vervoer en parkeren.

De dienstverlener is dan een intermediair die bijzondere tarieven onderhandelt met de verschillende vervoersaanbieders. Voor de consument wordt multimodaal gedrag bijzonder eenvoudig: geen ticketjes meer, maar toegang tot de  diensten via de smartphone of chipkaart en op het einde van de maand een factuur.

Voor Helsinki worden bits en bytes even belangrijk als bruggen en wegen. De stad zet volop in op de digitale integratie.

Mpact gelooft hier ook heel sterk in. Al is de uitdaging niet enkel de integratie, maar ook nog de kwaliteit van diensten elk afzonderlijk. Hans Arby, van het Zweedse UBIGO stelt het zo: “Will MaaS prove to be greater than the sum of its parts, or only as strong as the weakest links in its trip chains”. 

De doelstelling van Helsinki zal leiden tot quality neighbourhoods, waar Mpact al eerder over berichtte.

Mpact ontdekte de plannen van Helsinki in het artikel: Helsinki Wants To Eliminate The Need For Car Ownership By 2025.