MEMOrandum Taxistop

Meer Efficiënte MObiliteit

Als we erin slagen om ritten en voertuigen optimaler te delen en te connecteren met stappen, fietsen en collectief vervoer dan wordt mobiliteit efficiënter.

Meer Efficiënte MObiliteit betekent dat we voor meer mensen vervoer kunnen aanbieden, met minder ruimte- en energiegebruik en aan een gunstigere kostprijs.

Mpact stelt vandaag haar MEMOrandum voor met beleidsaanbevelingen voor de regionale en federale verkiezingen van mei 2019.

Het memorandum bestaat uit drie thema’s

  1. Gedeeld autogebruik: carpoolen, autodelen en minder mobielen centrales
  2. Geconnecteerde mobiliteit: mobipunten, mobility-as-a-service, het mobiliteitsbudget en open data
  3. Herziening decreet mobiliteitsverenigingen: “een sterk mobiliteitsveld in een sterk veranderende wereld van mobiliteit”

Mpact ijvert voor 1.000 mobipunten in Vlaanderen tegen 2025

Zo kan je onder meer lezen dat Mpact oproept voor 1.000 mobipunten in Vlaanderen tegen 2025. Door Leuven en Hasselt zal de teller alvast snel oplopen.

Lees hier het volledige memorandum: MEMOrandum Mpact verkiezingen 2019.