Mpact en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

“Het ‘waarom’ verkopen is belangrijker dan het ‘wat’”. Vandaag hamert elke cursus marketing hierop en is het dus belangrijker dan ooit om duidelijk te maken waarom Mpact mobiliteitsoplossingen ontwikkelt en inzet op innovatie en sensibilisering.

Het ‘waarom’ van Mpact is helder: we willen een efficiënter mobiliteitssysteem, toegankelijk voor iedereen. Wij zijn ervan overtuigd dat we “meer met minder” kunnen doen: minder energieconsumptie, emissies, congestie, kosten; meer publieke ruimte, sociale cohesie, besparen en plezier. Deze missie is de motivatie van elk Mpact-teamlid, maar hoe begrijpelijk en motiverend is onze ‘waarom’ voor niet-Mpact werknemers, voor niet-mobiliteitsexperts? Is het prikkelend voor jonge mensen? Voor ouderen? Voor mensen in armoede? Voor autofanaten? Voor mensen ‘op den buiten’? Voor mensen buiten België? Hoe universeel is onze missie dus eigenlijk?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) zijn ideaal om deze vraag te beantwoorden. De 17 doelen maken de kern uit van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, door alle VN-lidstaten aangenomen in 2015. Ze vormen een blauwdruk voor vrede en welvaart, nu en in de toekomst. Dus als we onze ‘waarom’ kunnen linken aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen wordt onze missie al wat meer universeel.

Er zijn dus heel wat Duurzame Ontwikkelingsdoelen, maar we moeten geen bingo spelen om te zien welke de meest relevante zijn voor Mpact. We hebben de volgende 6 geselecteerd:

 

SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Mpact gelooft in een hiërarchie tussen de verschillende vervoersmodi: wandelen en fietsen staat bovenaan, gevolgd door collectief vervoer, autodelen en ritten delen. Dus al werken we zelf op de promotie van gedeelde mobiliteit, we leggen steeds de link met andere duurzame vervoersmodi. Onze cambio-leden (station-based autodelen) wandelen en fietsen bijvoorbeeld veel meer eens ze lid zijn geworden.

In 2017 begonnen we met het promoten van mobipunten, lokale knooppunten die verschillende vervoersmodi met elkaar connecteren. We zien een mobipunt als een plek waar gedeelde mobiliteit, openbaar vervoer en fietsen samenkomen. Ook startten we een structurele samenwerking met Infopunt Publieke Ruimte (Voetgangersbeweging) om de toegankelijkheid voor voetgangers en de kwaliteit van de publieke ruimte rondom de mobipunten te bewaken.

We investeren in deze vervoersmodi omdat ze bijdragen aan de algemene gezondheid en de toegankelijkheid van onze steden. Ze bevorderen ook de participatie van ouderen, rolstoelgebruikers en anderen met een beperkte mobiliteit.

En we doen nog iets voor wie minder mobiel is: een van onze belangrijkste diensten is de Minder Mobielen Centrales, vervoer op aanvraag voor wie een beperkte mobiliteit heeft. Onze 41.000 leden zijn vooral ouderen, met een gemiddelde leeftijd van 85. Onze community van 3.000 vrijwillige chauffeurs biedt ritten aan met de eigen wagen. Deze dienst is meer dan transport, het is een middel tegen het sociaal isolement van ouderen. Het zorgt voor welzijn binnen een vergrijzende maatschappij.

 

SDG 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Mpact zag al in 1975 het levenslicht. Sindsdien is het mobiliteitsveld sterk veranderd door de vele deelplatformen en de nieuwe rol voor de klassieke auto-industrie. Maar dankzij innovatie staan we nog steeds sterk en blijven we veerkrachtig inspelen op nieuwe trends.

Mpact werkt rond drie pijlers: diensten, innovatie en sensibilisering. We zijn een pionier in de Belgische deeleconomie, maar we blijven innoveren en diensten ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen. De focus ligt daarbij niet alleen op technologische innovatie, maar ook op sociale innovatie.

Vandaag innoveren we op twee vlakken:

 1. Digitaal en fysiek connecteren: we zoeken naar manieren om verschillende vervoersmodi met elkaar te verbinden.
  1. Het promoten van mobipunten – in en buiten België – maakt deel uit van deze strategie.
  2. Het digitale luik van de mobipunten is gelinkt aan de ontwikkeling van MaaS (Mobility-as-a-Service). Mpact is een partner van het eerste MaaS-platform in België, Olympus Mobility, en recent integreerden we onze carpool-dienst in dit MaaS-platform. Dit lijkt simpel, maar een peer-to-peer service koppelen aan andere mobiliteitsdata is dat allesbehalve.
  3. Naast onze eigen tools dragen we bij aan de Nederlandse TOMP-API, een datastandaard (een soort ‘taal’ zeg maar) om verschillende vervoersmodi te connecteren met een MaaS-platform, en aan het Franse RDEX, een uitwisselingsstandaard voor carpoolritten.
 2. Het inclusiever maken van digitale tools: Mpact was de eerste organisatie om Mobility-as-a-Service te gebruiken voor een specifiek doel: Accessibility-as-a-Service.
  1. We gaven een mobiliteitsbudget aan mensen met verschillende soorten mobiliteitsuitdagingen (financieel, taal, digitale vaardigheden) om de arbeidsmarkt vlotter te betreden. Deze pilot leidde tot een samenwerking tussen Olympus Mobility en de VDAB.
  2. Via de Minder Mobielen Centrales creëren we toegankelijke tools voor de vergrijzende samenleving: lokale telefonische contactpunten en apps, op maat van ieders noden.

Innoveren doet Mpact ook in samenwerking met partners. We stimuleren innovatie binnen de Belgische mobiliteitswereld via ons jongerenplatform “A Tribe Called Transport”. We geloven dat innovatie kan leiden tot een efficiëntere en toegankelijkere mobiliteit, maar ook het lokale is daarin belangrijk. Een diversiteit aan lokale spelers maakt een mobiliteitsmarkt veerkrachtiger, biedt een grotere lokale return en heeft meer aandacht voor de jobkwaliteit binnen de personenmobiliteit.

 

SDG 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

In 2002 startten we cambio autodelen op in België. De impact van cambio in stedelijk gebied is enorm: (https://www.cambio.be/nl-vla/onze-impact). Een cambio vervangt 15 privéwagens: 9 auto’s worden weggedaan, 6 worden er niet gekocht. En dat in ruil voor 1 gedeelde cambiowagen. Meer dan 1.500 cambiowagens vervangen nu al 20.000 auto’s in onze steden, goed voor 39 voetbalvelden. Mpact geeft onze steden dus een fijn cadeautje in de vorm van extra openbare ruimte: meer plaats voor wandelen, fietsen, spelen, fietsparkeren, meer groen en blauw in de stad, …

En cambio is hier niet alleen in: Cozywheels – ons platform om verschillende vervoersmiddelen te delen – is ook een veroveraar van de publieke ruimte. Mpact toont iedere zomer hoe de publieke ruimte in Brussel anders georganiseerd kan worden. Hiervoor brengen we lokale gemeenschappen samen in zones van 24m². Niet toevallig de oppervlakte van 3 parkeerplaatsen die je terugwint wanneer je een auto deelt met je wijk.

 

SDG 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Mpact staat voor een andere manier van consumeren. Bovenaan de zero waste piramide staan “weigeren” en “verminderen”. Auto’s en ritten delen is een strategie om de aankoop van wagens en het aantal autoritten te verminderen, wat meteen een positieve impact heeft op congestie en energieverbruik.

Autodelers gaan rationeler om met mobiliteit dan autobezitters. Voor elke trip bedenken ze wat het beste vervoersmiddel is, wat er vaak op neerkomt dat de auto aan de kant blijft staan omdat ze lokale winkels bezoeken. In het algemeen kiezen ze vaker voor duurzame vervoersmodi dan voor een autorit.

 

SDG 13: Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Klimaatverandering is een van dé uitdagingen voor de planeet en de maatschappij. Nu en voor de komende jaren en decennia. We zijn ons bewust van de urgentie die speelt zowel in eigen regio als daar waar klimaatverandering nu al harder toeslaat.

We zetten de nodige stappen om de shift te maken van fossiel transport naar elektrische mobiliteit. Stap voor stap wordt het deelwagenpark vernieuwd en worden elektrische vervoersmiddelen in de ontwikkeling van mobipunten geïntegreerd.

Maar nog belangrijker is de verandering die we teweeg brengen in het mobiliteitssysteem zelf. Door gedeelde vervoersmodi uit te rollen en deze te verbinden met openbaar vervoer en actieve mobiliteit, hebben we een veel grotere impact dan enkel de verschuiving van traditionele naar elektrische voertuigen. Die visie zit niet enkel vervat in onze diensten, we dragen ze ook uit in onze sensibiliseringsacties richting mobiliteitsplanners en overheden.

 

SDG 17: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Mpact barst van ideeën en ambitie. Maar we weten dat we partnerschappen moeten uitbouwen om ze waar te maken. Samenwerking is een van onze kernwaarden.

We zijn partner en mede-oprichter van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. We hebben cambio gelanceerd en een aandeelhouderschap uitgebouwd samen met de drie regionale openbaar vervoersmaatschappijen, NMBS en VAB. Samen met Autodelen.net – de koepel voor Vlaamse autodeelorganisaties – en Infopunt Publieke Ruimte hebben we Mobipunt vzw gelanceerd.

We zijn een van de voortrekkers van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit in Vlaanderen, een samenwerking tussen 100 steden, verenigingen, onderzoeksinstellingen en bedrijven om gedeelde mobiliteit een boost te geven in Vlaanderen. We werken samen met meer dan 200 Belgische gemeenten en steden om tegemoet te komen aan de mobiliteitsnoden van ouderen. We werken samen met Europese partners om ervaringen uit te wisselen, te inspireren en geïnspireerd te worden.

En Shared Mobility Rocks – voor de derde keer georganiseerd in maart 2021 samen met Autodelen.net – bracht gelijkgezinde organisaties van alle continenten samen. We organiseerden sessies voor deelnemers uit 70 landen, vormgegeven door partners uit Chicago, Leeds, Lima, Melbourne, Tokyo, Phnom Penh, Kampala en Lviv.

 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn een blauwdruk voor vrede en welvaart, voor mens en planeet, nu en in de toekomst. Dit is hoe Mpact bijdraagt aan hun verwezenlijking, en zo wordt onze ‘waarom’ een dikke vette ‘WAAROM’.