Mpact Sessie | Gedragsverandering & nudging

Over deze Mpact Sessie

Hoe krijg je mensen van de privéwagen naar duurzame en gedeelde mobiliteit? Welke brede maatschappelijke tendensen zijn daarin bepalend? En hoe pakt de stad Antwerpen het aan om deze switch te stimuleren? Tijdens de Mpact Sessie over gedragsverandering en nudging op 18 februari 2022, lieten Herman Konings (nXt), Silke Lamoen en Michiel Penne (Slim naar Antwerpen) hun licht schijnen over deze vragen. Tjalle Groen, projectcoördinator bij Mpact vzw, modereerde de sessie.

De slides

Download hier de presentatie van Tjalle Groen.

Download hier de presentatie van Herman Konings.

Download hier de presentatie van Silke Lamoen en Michiel Penne.

De opname

(Her)bekijk hier de Mpact Sessie:

Over de sprekers

  • Herman Konings is master in de theoretische psychologie (KU Leuven) en beheerder van het Antwerpse trend- en toekomstonderzoeksbureau Pocket Marketing/nXt.
  • Silke Lamoen is communicatieconsulent bij de Stad Antwerpen en nudget reizigers richting slimme en duurzame mobiliteit binnen het kader van Slim naar Antwerpen.
  • Michiel Penne is de coördinator van Slim naar Antwerpen en focust op stakeholder management, digitalisering en Europese en internationale partnerschappen.