Nieuw mobiliteitsconcept: Mobipunten

Persbericht 7 september 2017

Autodelen.net en Mpact ijveren voor mobipunten in Vlaanderen

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat uit verschillende parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Mobiliteitsorganisaties Mpact en Autodelen.net leerden het concept kennen in Bremen en het Noorse Bergen en willen dit nu ook in Vlaanderen.

Mobipunt_Full

“Vandaag bestaan in verschillende Vlaamse steden al autodeelstandplaatsen die ook aansluiten op andere vervoerswijzen. Het kind een naam geven, moet leiden tot meer herkenbaarheid en kwaliteit.”, aldus Angelo Meuleman van Mpact. “We kozen ervoor om een duidelijk merkbeeld met bijkomende criteria te laten ontwikkelen om te vermijden dat elke gemeente een eigen weg zou opgaan.”

Een mobipunt kan zowel in een woonbuurt, als op een bedrijventerrein ontwikkeld worden. Jeffrey Matthijs, coördinator van Autodelen.net wil zo een oplossing bieden voor elk type verplaatsing. “We willen dat iederen op elk moment de meest efficiënte vervoerswijze kan kiezen. Een mobipunt brengt de verschillende functies samen”.

Een mobipunt bevat enkele essentiële mobiliteitsfuncties, maar kan ook uitgebreid worden. Zo stellen beide organisaties een lijst voor van functies die het comfort verhogen, of andere behoeften in de buurt kunnen vervullen: lockers voor pakjes, WIFI-verbinding, een publieke fietspomp, … Het is aan de gemeenten om te kijken welk aanbod aantrekkelijk kan zijn voor de buurt.

Vandaag kunnen vrij snel veel bestaande autodeelstandplaatsen omgevormd worden tot volwaardige Mobipunten. Mpact en Autodelen.net ijveren er verder voor om bij elk nieuw stadsontwikkelingsproject mobipunten vanaf de ontwerpfase mee te nemen in het project.

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. We hopen dat mobipunten een plaats krijgen in elk partijprogramma om buurten aantrekkelijker te maken”.

Meer info: MobiPunt Conceptnota