Over ons

Missie

Mpact werkt aan een efficiënter en toegankelijker vervoerssysteem. Hiervoor laten we ons leiden door het principe ‘meer met minder’. We willen meer energie-efficiëntie, inclusie, sociale cohesie, … en minder files, uitstoot, kosten, …

Wat je efficiënter organiseert, is ook duurzamer. Wanneer je een rit deelt door te carpoolen, haal je een auto van de weg. Je spaart vervuiling en CO2 uit en neemt minder plaats in op de baan, waardoor er minder file is.

Maar het is ook gezelliger en goedkoper om samen te rijden. Wij zijn dus niet enkel bezig met het ecologische aspect, wij willen vooral ‘meer’ uit het leven halen, en aandacht hebben voor de sociale meerwaarde die onze diensten creëren.

Om een zo groot mogelijke sociale en ecologische impact te hebben, volgt Mpact haar drie pijlers: oplossingen, innovatie, beleid. Zij worden in ons logo vertegenwoordigd door de driehoek.

Oplossingen: we ontwikkelen onze eigen diensten, die we zelf op de markt brengen. Voorbeelden zijn Carpool, MobiCalendar, Minder Mobielen Centrales, woningoppas en huisruil. Ook dochteronderneming cambio past in dit rijtje. We zorgen ervoor dat onze mobiliteitsdiensten geconnecteerd zijn met andere vervoersmodi – zoals het openbaar vervoer – en met elkaar. Deze integratie is mogelijk dankzij multimodale knooppunten (mobipunten) en Mobility as a Service (Olympus Mobility). We onderscheiden ons van grote, internationale spelers door te focussen op toegankelijkheid en een persoonlijke relatie met onze gebruikers en klanten.

Innovatie: we dromen luidop en durven nieuwe zaken uitproberen. We gaan op zoek naar partners om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en de impact van onze bestaande oplossingen te vergroten, bijvoorbeeld door ze te connecteren met bestaande platformen. We beantwoorden (inter)nationale projectoproepen om te blijven innoveren en ondersteunen nieuwe ideeën van onze partners. Creativiteit, passie en durf sturen deze pijler aan!

Beleid: we vergroten het draagvlak voor gedeelde en geconnecteerde mobiliteit,  zowel bij het grote publiek als bij de politiek. We delen onze expertise en stimuleren overheden op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau om hiervoor het juiste beleidskader uit te zetten. We inspireren anderen zodat gedeelde mobiliteit mainstream wordt en complementair is met openbaar vervoer, fietsen en stappen.

Visie

Door voertuigen te delen en vervoerswijzen te connecteren, timmert Mpact aan de weg naar een efficiëntere mobiliteit.

Mpact ziet in de toekomst, net als vele experten, 3 grote veranderingen in de mobiliteit: voertuigen worden meer en meer zelfrijdend, ze worden elektrisch aangedreven en we evolueren van individueel autogebruik en -bezit naar gedeelde mobiliteit.

Elektriciteit zal als energiebron in de toekomst een belangrijke rol spelen, maar het vergroenen van de vloot is niet de grootste game-changer. Ook het autonoom worden van voertuigen brengt valkuilen met zich mee. Het zal bijdragen aan de efficiëntie van onze mobiliteit, maar wij willen ook vermijden dat autonome voertuigen zich in de toekomst gewoon vastrijden in files.

Daarom ligt onze grootste focus op het verder ontwikkelen van gedeelde mobiliteit.

Mpact gelooft dat het aantal auto’s én autoverplaatsingen in België kan dalen. Indien stappen, fietsen, collectief vervoer en gedeelde mobiliteit kwalitatief uitgebouwd worden en met elkaar geconnecteerd zijn, wordt personenmobiliteit uitermate efficiënt. Verschillende vervoerswijzen kunnen met elkaar geconnecteerd worden via infrastructuur (mobipunten), multimodale routeplanning en sales en ticketing (Mobility as a Service).

Wanneer de zelfrijdende evolutie en gedeelde mobiliteit samenkomen, komen we terecht in een tijdperk van toegankelijke autonomie. Deze fase wordt gekenmerkt door een grote efficiëntie (energiegebruik, ruimtegebruik en kostprijs). Voertuigen worden optimaal benut. Dit streven naar efficiëntie was de drijfveer van de oprichting van Mpact in 1975 en is vandaag meer dan ooit relevant.

In dit alles vergeten we echter nooit dat efficiëntie steeds in functie staat van de mens. Gedeelde mobiliteit verhoogt de sociale samenhang, creëert meer interactie tussen mensen én schept mogelijkheden om minder mobiele mensen mee in het sociaal en mobiel weefsel op te nemen.

Waar de markt zich eerder zal richten op een commercieel interessante meerderheid, zal Mpact dus altijd werken met verbindende technologie. In een landschap met grote internationale platformen blijven wij een lokale meerwaarde creëren en bijzondere doelgroepen bereiken.

Mpact is een vzw en streeft dus geen winst na. De impact op mens en omgeving is wat ons drijft.