De positieve impact van autodelen in Bremen

Mpact vzw en Autodelen.net  werken samen met de Duitse stad Bremen In het kader van het Share-North project. Als deel van dit project gaf Bremen in 2017 de opdracht aan het studiebureau Team Red om een onderzoek uit te voeren naar de impact van de autodelen in hun stad. 1.563 gebruikers van de twee plaatselijke autodeel-aanbieders Cambio en Move About werden via een online survey bevraagd. Daarnaast werd een representatieve survey gehouden bij de algemene Bremense populatie met 502 deelnemers.

Het onderzoek belicht een aantal belangrijke inzichten met betrekking tot autodelen met een vaste standplaats. Bij deze vorm van autodelen moeten gebruikers de wagen ophalen en terugbrengen naar dezelfde standplaats. De resultaten van het onderzoek zijn erg positief. Naast het verminderen van het verkeer kent autodelen in Bremen nog heel wat andere positieve eigenschappen.

De keuze om geen eigen wagen meer te bezitten is een resultaat van een complex proces. In Bremen vervangt elke deelwagen 16 private wagens. Tot op vandaag heeft het autodeel-aanbod er voor gezorgd dat er ongeveer 5.000 minder wagens terug te vinden zijn in de straten van Bremen. Enerzijds is er in Bremen een reductie van 2.300 wagens vastgesteld. Anderzijds werd door het autodeel-aanbod de aankoop van ongeveer 2.700 private wagens verhinderd. Veel voorkomende motivaties om geen eigen wagen meer te bezitten zijn onder andere de kostprijs en tijd voor het onderhoud van de wagen, het niet-economisch rendabele karakter ervan en de bescherming van de omgeving.

De afname van het aantal wagens in Bremen draagt bovendien bij aan het verminderen van de hoge nood aan parkeerplaatsen. Niet enkel omdat er minder wagens een parkeerplaats nodig hebben, ook omwille van de kortere periodes dat deelwagens geparkeerd staan.

Het verminderde aantal wagens heeft op zijn beurt uiteraard ook een positief effect op de terugdringing van milieuvervuiling. Factoren die hier invloed op hebben zijn de verminderde vervuiling veroorzaakt bij de productie van een wagen, de afname van wagengebruik in vergelijking met gebruik bij autobezit en tot slot zijn er ook de nieuwe technologieën waarover de deelwagens doorgaans beschikken die minder belastend zijn voor het milieu.

Naast het hoge gebruik ervan valt ook de sterke tevredenheid van het aanbod op in de survey. De onderzoeksgroep geeft aan sterk tevreden te zijn over hun alledaagse mobiliteit en de alternatieve vervoersmodi die ze kunnen hanteren. Een aantal cruciale elementen zijn volgens de onderzoeksgroep de volgende:  een eenvoudige reservatieproces, een grote beschikbaarheid van deelwagens en de nabijheid van de autodeelstandplaatsen bij hun woonplaats. 

Daarnaast toont de studie aan dat het autodelen niet het gebruik van openbaar vervoer of de fiets vermindert, wat soms gevreesd wordt. Mensen die zelf geen eigen wagen meer bezitten gebruiken vaker openbaar vervoer. Doordat autodelers geen eigen wagen meer bezitten kiezen ze meer bewust hun vervoerswijze, wat leidt tot meer gebruik van duurzame modi.

Verder blijkt dat het aantal kilometers dat gereden wordt in autodeel-gezinnen meer dan 50% lager ligt dan in gemiddelde huishoudens in Bremen. Voor 3/4 van de verplaatsingen die voordien met de private wagen werden gedaan, gebruikt men sinds de aansluiting bij het autodeel-aanbod een milieuvriendelijk alternatief.

Naast de positieve gevolgen op vlak van mobiliteit heeft autodelen ook een impact op het winkelgedrag. Zo beschouwt de algemene bevolking (49%)  een wagen significant meer noodzakelijk om te winkelen dan autodelers (19%). Autodelers maken meer gebruik van lokale handel en gaan significant minder naar grote shoppingcentra.

Het autodeelaanbod in Bremen is met andere woorden een groot succes. Nog meer mensen overtuigen om van dit aanbod gebruik te maken gebeurt idealiter tijdens transitiemomenten. De communicatie over het aanbod dient versterkt te worden in periodes van transitie zoals de overgang naar pensioen of familievorming bij jonge gezinnen.

Download het volledige rapport: Analysis of the Impact of Car-Sharing in Bremen 2018