Privacy beleid

Registratie van persoonsgegevens

Bezoekers kunnen zich via de site www.mpact.be registreren om op de hoogte te blijven van Mpact-nieuws. Bezoekers kunnen ook hun persoonsgegevens registeren in functie van het gebruik van Mpact-diensten (carpool, huisruil, woningoppas, …)

De beheerder is:
Mpact vzw
Koningin Maria Hendrikaplein 65B
9000 Gent
BE 0415.131.393

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens worden gebruikt voor doeleinden waartoe de gebruiker de gegevens invoert: Om op de hoogte te blijven van nieuws, of in functie van het gebruik van een van de Mpact –diensten.

De gegevens worden gebruikt om de gebruiker via een elektronische nieuwsbrief te informeren over zaken rond Mpact-diensten, deeleconomie en duurzame mobiliteit.

Bij elke elektronische nieuwsbrief geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. Mpact kan tot 2 jaar na het laatste gebruik van de dienst de gebruiker informeren via nieuwsbrieven.

Ritgegevens worden door Mpact na gebruik geanonimiseerd en enkel voor statistische reden bijgehouden.

Persoonsgegevens worden tot 5 jaar na het laatste gebruik van de dienst bijgehouden door Mpact, om de gebruiker in die periode eenvoudig toegang te geven tot de dienst.

Doorgeven van gegevens aan derden

Gegevens kunnen doorgegeven worden aan partners van Mpact en andere organisaties die duurzame mobiliteit promoten, waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor de gebruiker.

Gegevens worden doorgegeven aan Google Analytics, enkel omwille van statistische rapportering. Dit gebeurt door het plaatsen van een cookie door Google, zie ‘cookies’.

Onderzoek

Mpact voert regelmatig onderzoek uit naar de mobiliteitsuitdagingen in onze maatschappij.

In het kader van deze onderzoeksprojecten kan Mpact bevragingen uitsturen naar gebruikers van diensten en/of een breder doelpubliek en/of diepte-interviews houden met verschillende doelgroepen. De gebruikers/respondenten kunnen gevraagd worden om persoonlijke gegevens door te geven voor de volgende doeleinden:

  • ter ondersteuning van het onderzoek: de persoonlijke gegevens zullen anoniem verwerkt worden en zullen enkel binnen het kader van het onderzoek gebruikt worden.
  • geanonimiseerde gegevens kunnen hierbij doorgegeven worden aan partners van Mpact en andere organisaties die betrokken zijn bij het onderzoek en de verwerking van resultaten. Het land, het duur van opslag en overdracht kan variëren van project tot project. De bewaartermijn beperkt zich tot de duur van het project, zoals aangegeven op de projectwebsite.
  • om de respondenten op de hoogte te houden van de resultaten van het onderzoek.
  • om de respondenten op de hoogte te houden van het verloop van het onderzoek via nieuwsbrieven.
    • Om deze nieuwsbrieven zo optimaal mogelijk te verzenden, kan Mpact het persoonsgebonden open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven verwerken (zie hoofdstuk over Google Analytics en Cookies).

Audio-visuele content

Naast persoonlijke gegevens kan Mpact ook audio-visuele content maken en verwerken binnen verschillende projecten. Mpact zal altijd toestemming vragen om een afbeelding te nemen, te verspreiden en te publiceren.

Deze regel geldt ook voor video- en audio-opnames.

Deze regel geldt niet voor de gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is:

  • Publieke figuren
  • Beelden van een groep mensen of een mensenmassa op voorwaarde dat binnen die massa niemand duidelijk centraal staat. Moest dit wel zo zijn (bv. een close-up van een persoon), dan zal Mpact zeker een expliciete toestemming vragen.
  • Events die Mpact zelf organiseert bv. onze ledendag, Shared Mobility Rocks,… Er zal aan de inkom telkens een blad uithangen dat er foto’s/beelden zullen gemaakt worden tijdens het event/activiteit en dat we die ook zullen gebruiken ter promotie. Wie niet gefotografeerd wil worden, kan dat steeds zelf aangeven.

Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd.

Cookies

Bij internetbezoek plaatst Mpact cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als je naar een site van Mpact surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Omwille van demografische rapportering via Google Analytics worden gegevens automatisch doorgegeven via het plaatsten van een 3rd party cookie.

Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.

Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op:

Mpact vzw
Koningin Maria Hendrikaplein 65B
9000 Gent

Tel:  +32 9 242 32 10
info@mpact.be