DREAMS

DREAMS (Driving Equitable and Accessible 15 Minute Neighbourhood Transformations) is een project waarin Mpact en meer dan 20 Europese partners onderzoeken hoe we de buitenwijken van 6 Europese steden toegankelijker, inclusiever en duurzamer kunnen maken. We doen dit door deelmobiliteit en mobipunten te co-creëren met de buurtbewoners en deze af te stemmen op lokale behoeften. 

Projectomschrijving

In het project combineren we theorie met praktische inzichten uit de Living Labs van Brussel, Boedapest, München, Parijs, Utrecht en Wenen. De universiteiten, nonprofits, overheidsinstanties en aanbieders van deelmobiliteit die bij het project betrokken zijn: 

  • analyseren hoe de bedrijfsmodellen voor autodelen, carpoolen en micromobiliteit aangepast kunnen worden aan de behoeften van de stedelijke periferie, waar de vervoersvraag lager is dan in het stadscentrum;
  • ontwikkelen een Decision Support Tool die laat zien hoe de toevoeging of reorganisatie van deelmobiliteit de reispatronen en de keuze voor bepaalde vervoerswijzen beïnvloedt;
  • stellen beleidsaanbevelingen op die bijdragen aan duurzame en inclusieve deelmobiliteit in de stadsrand.

Rol van Mpact

Mpact is nauw betrokken bij het Brusselse Living Lab, waarin de focus ligt op inclusieve deelmobiliteit. Samen met Brusselaars die zich geen auto kunnen veroorloven en minder mobiele ouderen, onderzoeken we hoe we deelmobiliteit kunnen aanpassen aan hun noden. Twee van onze diensten spelen hierbij een rol, namelijk Mobitwin (ons netwerk van vrijwilligers die minder mobiele burgers vervoeren) en Cozywheels (onze deeldienst voor allerhande voertuigen). In het Brusselse Living Lab werkt Mpact nauw samen met de Vrije Universiteit Brussel, cambio Brussel en Brussel Mobiliteit.

Daarnaast coördineert Mpact het onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen, prijszetting, en de bestuurlijke organisatie van deelmobiliteit in de stadsrand. De belangrijkste partners hierbij zijn de Hogeschool Utrecht, de Technische Universiteit Boedapest en de Vrije Universiteit Brussel.

Over het consortium

Het DREAMS-project wordt gecoördineerd door de Universiteit Twente en bestaat uit 15 kernpartners en 14 geassocieerde partners uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. Je kan meer lezen over het project op de DREAMS-website.

Gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Innoviris.