Data Standardisation for Shared Mobility, a Study

‘Data Standardisation for Shared Mobility, a Study’ werd ontwikkeld door Mpact in het kader van het eHUBS-project.

De studie biedt achtergrondinformatie omtrent het delen van data in de sector van de gedeelde mobiliteit en geeft een overzicht van de belangrijkste standaarden en specificaties op globaal, Europees en nationaal niveau. Voor elke standaard bespreekt de studie het doel, de bestuursstructuur, relevantie, technische details, GDPR-naleving en compatibiliteit met andere standaarden.

Je kan de studie downloaden door het onderstaande formulier in te vullen.