eHUBS

Sinds 2021 maakt Mpact deel uit van de Cap Call van het INTERREG NW-Europe project eHUBS. Mpact zet zich in voor bewustmaking rond standaardisatie van gevensuitwisseling binnen het MaaS ecosysteem.

Het eHUBS-project heeft als doel het gebruik van particuliere auto’s te verminderen door fysieke clusters van gedeelde, duurzame en elektrische mobiliteitsdiensten te promoten en in te zetten in zeven steden in Noordwest-Europa. eHUBS kunnen variëren in grootte en type locatie en ze brengen elektrische fietsen, e-bakfietsen, e-scooters en / of elektrische auto’s samen. Een breed gebruik van eHUBS zal de overgang naar een duurzamer transport in steden ondersteunen, door bij te dragen aan het verminderen van luchtvervuiling en congestie in steden.

Er zal een blauwdrukgids worden geproduceerd om ervaringen in andere Europese steden en regio’s te repliceren. Ten slotte zal ook een communicatieprogramma worden opgezet om het publiek bewust te maken.

Mpact zal het concept van “Point Mob” / “eHUBS” promoten in Wallonië en Brussel, met focus op het regionale aspect van verspreiding en met specifieke aandacht voor lokale bijzonderheden, voortbouwend op de ervaring en kennis van Vlaanderen en andere partners. Mpact ondersteunt en werkt samen met steden die geïnteresseerd zijn in de implementatie van het Point Mob / eHUBS-concept (“replicatiesteden”).

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/ehubs-smart-shared-green-mobility-hubs/