Rol van Mpact

De belangrijkste werkpakketen voor Mpact zoals omschreven in het project zijn WP 4 en WP 5

In WP4, wil de universiteit van Groningen ervaringen en kennis delen met Mpact en de Deense partners over het verhogen van erkenning en aanvaarding van gedeeld reizen en effectieve strategieën om mensen aan te sporen tot gedragsverandering.

In WP5, zullen Leine en Weser, Aberdeenshire Council, Mpact, de provincie Drenthe en de provincie Groningen samenwerken – zelfs met kruisbestuiving van ideeën – om een aantal technologische, operationele en coördinerende initiatieven te ontwikkelen om bestaande landelijke mobiliteitsoplossingen beter te integreren en te optimaliseren. De kennisverwerving en de impact van het collectieve leren (som van alle verschillende delen) zal veel meer impact hebben dan een serie geïsoleerde projecten uit te voeren.

Andere algemene taken zoals verder omschreven in het project om het landelijke openbaar vervoer te verbeteren focust op voldoen aan de vraag en op sociale inclusie:

  • Meer mensen laten reizen in minder voertuigen: hier zal Mpact focussen op de carpool.be dienst om het carpoolen op het woon-werk-verkeer te promoten.
  • Mpact wil ook focussen op nieuwe ontwikkelingen van de Minder Mobiele Centrale door ouderen te introduceren op de MobiTwin app. (In 2018 staat nog een serieuze promotie campagne op de MobiTwin app gepland.)

Wat houdt dit dan concreet in voor de uitrol van het G-PaTRA project? – een schets van de mogelijkheden

Concept Delende Buurten

  • Westhoek regio: In samenwerking met Transmobil en contacten in de Westhoek, zullen we maatregelen rond gedeelde mobiliteit uitrollen ter ondersteuning van de bestaande “dorpspunten”. De focus op de MobiTwin app kan een grote rol spelen hierin.

 

  • Vlaanderen: welke gemeentes zouden bereid zijn om onze toolkit voor gemeenten van Delende Buurten uit te testen?

Concept Mobipunt

  • Deinze: verder promoten van de goede praktijk van dit allereerste officiële mobipunt.
  • Westhoek regio: er zijn heel wat gemeenten in deze regio die werken rond het concept van “dorpspunten”. Dit biedt mogelijkheden om de bestaande initiatieven verder te versterken door het voorstellen van het concept van mobipunten.

Green Deal Werkgroep Landelijke Mobiliteit

“Gedeelde mobiliteit maakt essentieel deel uit van het concept basisbereikbaarheid. Zeker in landelijke gebieden moet het aanbod beter afgestemd worden op de vraag, inzonderheid voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. Hedendaagse mobiliteit vraagt een grote flexibiliteit en een hoog gebruiksgemak. Mobiliteit moet meer gedacht worden vanuit een totaalpakket van vervoersoplossingen, waar diensten van zowel publieke als private dienstverleners in opgenomen worden (‘mobiliteit als een dienst’). Door klassiek openbaar vervoer met vaste haltes en dienstregelingen (bus, tram, metro, trein) en gedeelde mobiliteit (zoals auto- en fietsdelen) te combineren, wordt het openbaar vervoer ingepast in een geheel dat flexibeler kan inspelen op de noden van de gebruikers. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze hun traject op een vlotte en stipte manier kunnen afleggen, zonder hierbij automatisch te kiezen voor de wagen”

Dus iedereen in de Vlaams regio die geïnteresseerd is om  deel te nemen aan deze werkgroep is welkom om in te schrijven via deze webpagina.