Green Deal

Om gedeelde mobiliteit een extra boost te geven lanceert Mpact de Green Deal Gedeelde Mobiliteit. Naast Mpact zetelen ook Autodelen.net, The New Drive en The Shift in de stuurgroep.

Deze Green Deal is geïnspireerd op de Nederlandse variant en stimuleert organisaties, bedrijven en tal van maatschappelijke spelers om acties te ondernemen ter promotie van gedeelde mobiliteit. Hiervoor werden vier doelstellingen naar voor geschoven.

  • Autodelen: tegen 2020 zijn er 80.000 autodelers
  • Carpoolen: tegen 2020 is het aantal bedrijven dat minstens 1 carpoolmaatregel neemt, verdubbeld naar 1000
  • Fietsdelen: tegen 2020 zijn er 400.000 fietsdelers
  • Elektrisch: we zetten maximaal* in op elektrisch autodelen (tegen 2020 is het aantal elektrisch gedeelde wagens vervijfvoudigd) en op elektrisch fietsdelen i.f.v. het bereiken van nieuwe doelgroepen en doelverplaatsingen (regulier aanbod in 2020).

*onder maximaal verstaan we waar dit financieel en operationeel haalbaar is

De Vlaamse overheid ondersteund deze Green Deal en engageert zich zelf ook om acties te ondernemen.

Meer info: www.gedeeldemobiliteit.be