Green Deal Gedeelde Mobiliteit

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een engagementsverklaring tussen de Vlaamse overheid en een brede groep aan partners (o.a. middenveld organisaties, bedrijven, steden en gemeenten). Samen met Autodelen.net, The Shift en The New Drive wil Mpact, binnen deze Green Deal, bewustmaking stimuleren rond alternatieve vervoerswijzen en het gebruik van gedeelde mobiliteit in Vlaanderen in versnelling brengen.

De officiële lancering van deze Green Deal vond plaats op 27 maart 2017. Tijdens de lancering werd de overeenkomst ondertekend door 80 partners enerzijds en de Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein anderzijds. Omwille van het succes vond een jaar later, op het symposium Shared Mobility Rocks, een tweede ondertekeningsmoment plaats. Daarbij tekenden 23 nieuwe partners in voor deze Green Deal. De ondertekenaars realiseren tegen 2021 samen maar liefst 639 concrete acties!

Doelstellingen

De verschillende acties binnen de Green Deal kaderen binnen vier algemene doelstellingen. Tegen 2021 is:

  • het aantal autodelers gestegen naar 80.000;
  • het aantal bedrijven dat minstens 1 carpoolmaatregel neemt verdubbeld naar 1000;
  • het aantal fietsdelers verdubbeld naar 400.000;
  • het aantal elektrische deelwagens vervijfvoudigd en is er een regulier aanbod van elektrische deelfietsen.

Meer info?

De concrete aanpak, een lijst met de verschillende ondertekenaars, de acties en de verschillende werkgroepen zijn allemaal terug te vinden op gedeeldemobiliteit.be.

Vind je het antwoord op je vraag niet meteen terug op gedeeldemobiliteit.be? Laat het zeker weten via info@gedeeldemobiliteit.be.