SmartHubs

In mei 2021 lanceerden Mpact en 30 partners uit België, Nederland, Italië, Duitsland, Oostenrijk en Turkije het project SmartHubs – Smart Mobility Hubs as Game Changers in Transport. Met dit project bestuderen we het concept van Mobipunten, multimodale hubs langs de openbare weg waar burgers kunnen kiezen tussen verschillende gedeelde en duurzame mobiliteitsdiensten. We zetten het perspectief en de behoeften van de gebruikers hierbij centraal!

In het SmartHubs-project willen we Mobipunten ontwikkelen in samenwerking met de (potentiële) gebruikers van deze vervoershubs, zodat ze voldoen aan de behoeften van de gebruikers. We zullen de impact van dit co-creatieproces op het verplaatsingsgedrag van de buurtbewoners analyseren: verplaatsen zij zich op een meer duurzame manier? Is het Mobipunt voldoende toegankelijk voor hen? Om dit te analyseren, creëren we Living Labs (waar wij het concept van duurzame en toegankelijke SmartHubs ontwikkelen en testen) in Brussel, de agglomeratie Rotterdam – Den Haag, München, Wenen en Istanbul. 

We zullen er onder meer interviews afnemen met buurtbewoners, digitale zuilen testen die alle informatie over het transportaanbod aan dit Mobipunt samenbrengen, experimenteren met bewegwijzering, augmented reality gebruiken om te tonen hoe een Mobipoint er in de toekomst uit zou kunnen zien en door middel van gamification het co-creatieproces vergemakkelijken. 

Het SmartHubs-project is innovatief vanwege deze combinatie van verschillende onderzoekstechnieken, maar ook omdat we de aandacht vestigen op bevolkingsgroepen die kwetsbaar zijn voor uitsluiting, zoals buurtbewoners met een laag inkomen of minder sterk ontwikkelde digitale vaardigheden, analfabeten, vrouwen en vluchtelingen.

Het Brusselse consortium bestaat uit Mpact, de MOBI-onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de gemeente Anderlecht en Brussel Mobiliteit. Het Living Lab in Brussel wordt opgesteld in de gemeente Anderlecht, meer bepaald in Kuregem, waar we een Mobipunt zullen ontwikkelen in samenspraak met de buurtbewoners, de transportoperatoren, de gemeente… Door een Mobipunt te ontwikkelen in het hart van één van de meest diverse wijken van de hoofdstad, zullen we inzichten verkrijgen in de mobiliteitsbehoeften van mensen die kwetsbaar zijn voor uitsluiting (etnische minderheden, laag inkomen, lage opleiding).

Het SmartHubs-project wordt gefinancierd door JPI Urban Europe en Innoviris.