Mobipunten : SmartHubs

In 2021 lanceert Mpact, in samenwerking met meer dan 30 Europese partners, het project “SmartHubs (as Game Changers in Transport)”, dankzij de steun van JPI Urban Europe ERANET en Innoviris. In vijf “living labs” in Rotterdam & Den Haag (Nederland), Wenen (Oostenrijk), München (Duitsland), Istanbul (Turkije) en Brussel wordt onderzocht in welke mate co-creatie en een ontwikkeling op maat van de gebruiker de impact van Mobipunten kunnen vergroten.

Naast duurzame stedelijke mobiliteit, ligt de nadruk van het onderzoek vooral op toegankelijkheid en participatie, beide in de meest ruime zin van het woord. De meest geavanceerde tools op het vlak van participatie, impact-evaluatie en augmented-reality (AR) worden ingezet om de co-creatie-processen te optimaliseren en om de maatschappelijke impact te vergroten. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen in mobiliteitsarmoede.

Het Brusselse living lab wordt gerealiseerd i.s.m. met de onderzoeksgroep MOBI van de VUB en de gemeente Anderlecht, met de steun van Brussel Mobiliteit. Het onderzoek vindt plaats in Kuregem (Anderlecht) en spitst zich voornamelijk toe op inclusief design en het dichten van de digitale kloof.