SHARE-North Squared

Over het project

SHARE-North Squared (SN²) kadert binnen het Interreg North Sea Region programma en bouwt voort op het SHARE-North project. Mpact krijgt voor dit project ook steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Het consortium telt 17 partners uit 7 landen van het Noordzeegebied: City of Bremen (DE), GEWOBA (DE), Mpact (BE), Autodelen.net (BE), City of Helsingborg (SE), Lund University (SE), City of Aarhus (DK), Tækker (DK), City of Utrecht (NL), AM (NL), City of Stavanger (NO), Jåttå (NO), Kolumbus (NO), Gustave Eiffel University (FR), City of Mechelen (BE), Housing Mechelen (BE) en Housing Europe (BE). Het project, in goede banen geleid door de Stad Bremen, loopt tot eind 2026.

Het project zet in op gedeelde mobiliteit implementeren in woningbouw, eventlocaties, stationsomgevingen en bedrijvenzones. Het uitrollen van deelmobiliteit draagt bij aan de bredere doelstellingen om het ruimtebeslag en het grondstoffengebruik bij vastgoedontwikkelingen te verminderen en de betaalbaarheid van wonen te verhogen. Bovendien ondersteunt gedeelde mobiliteit multimodale reisgedrag en verlaagt het de auto-afhankelijkheid, het wagenbezit  en de vraag naar parking.

De rol van Mpact

Mpact is de communicatiepartner van SHARE-North Squared. Wij zorgen er mee voor dat de doelstellingen en resultaten van het project bij de juiste stakeholders terechtkomen. Zo vergroten we de impact en zetten we het project om in beleid. Mpact verzorgt de website, de sociale media kanalen, de nieuwsbrief, de aanwezigheid op conferenties, de geprinte materialen, …

Daarnaast werkt Mpact mee aan enkele pilots binnen het project. We vergemakkelijken carpoolen in stationsomgevingen en bedrijventerreinen, en onderzoek het potentieel van bakfietsdelen. Voor dat laatste gaan we aan de slag met onze dienst Cozywheels.