Shared & Digital Mobility Hubs

Wie zijn we?

Het ‘Shared and Digital Mobility Hubs’ project, kortweg ShareDiMobiHub, heeft als doel om de stedelijke mobiliteit te verbeteren door mobipunten te ontwikkelen in verschillende steden en regio’s rondom het Noordzeegebied. Het project wordt gecofinancierd door het ‘Interreg North Sea Region’ programma en geniet ook financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen.

Het ShareDiMobiHub-team bestaat uit 13 partners en 4 sub-partners waaronder steden, regionale overheden, vervoersautoriteiten, universiteiten en non-profitorganisaties uit Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen. De Vlaamse partners zijn Mpact, Autodelen.net en de Stad Leuven.

Wat doen we?

Het ShareDiMobiHub-project draagt bij aan de ontwikkeling van mobipunten door in te zetten op deelmobiliteit, door bewustwordings- en communicatiecampagnes te ontwikkelen, en door ondersteuning te bieden voor de digitale integratie van deelmobiliteit in MaaS-applicaties (Mobility-as-a-Service). Daarenboven testen we hoe we specifieke doelgroepen kunnen motiveren om multimodaal te reizen via mobipunten.

De partnersteden voor dit project zijn: 

  • Skien, Porsgrunn en Tønsberg in Noorwegen, 
  • Rotterdam en Amsterdam in Nederland, 
  • Leuven in België.

ShareDiMobihub wil bijdragen aan een groter aanbod aan deelmobiliteit in de voornoemde steden en de integratie van gedeelde vervoerswijzen in MaaS-applicaties. Buurtbewoners, pendelaars en bezoekers zullen hierdoor vlotter multimodaal door de stad kunnen reizen.

Wat is de rol van Mpact?

Mpact ondersteunt de partnersteden via trainingen, door ondersteuning te bieden op vlak van communicatie (zoals het delen van best practices) en door de concrete impact van hubs voor de buurtbewoners te onderzoeken. Mpact biedt ook ondersteuning op vlak van datastandaardisatie en de integratie van deelmobiliteit in MaaS-applicaties via de TOMP-API.

Wij zijn ervan overtuigd dat we via dit project kunnen bijdragen aan een mobiliteitssysteem waarin we ‘meer doen met minder’: meer connectiviteit via mobipunten, meer deelmobiliteit, efficiënter gebruik van data en grondstoffen, en minder files, vervuiling en barrières om multimodaal te reizen.

Wil je meer weten?

Neem dan zeker een kijkje op de LinkedIn-pagina van ShareDiMobiHub en de Interreg-website.