SMALL - Shared multimodal Mobility for ALL

Over het project

SMALL is een project van Interreg North Sea Region dat in oktober 2022 van start ging en tot eind 2026 loopt. Binnen Interreg North Sea Region wordt er gewerkt aan duurzame, multimodale mobiliteit om zo richting een koolstofvrije economie te evolueren. Gedeelde mobiliteit speelt hier een zeer prominente en belangrijke rol in, maar helaas zijn de gedeelde mobiliteitsoplossingen nog niet voor iedereen toegankelijk. Mensen met een verminderde mobiliteit, zoals ouderen, mensen met een fysieke beperking en gezinnen met kinderen, maken significant minder gebruik van gedeelde mobiliteit. Samen met partners uit Zweden, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland en België buigen we ons de komende jaren (en nog ver daarna) over deze probleemstelling. Het consortium bestaat uit een grote variatie aan partners; regio’s, metropolen, steden, vzw’s, private mobiliteitsaanbieders en universiteiten. De regio Gent is alvast goed vertegenwoordigd, want naast Mpact, doen ook de UGent en de Fietsambassade mee aan dit project. Waar Gent al koploper is op vlak van autodelen, willen wij nu ook experimenteren met andere gedeelde vervoersmodi.

Onze doelen

In dit project is er zowel ruimte voor onderzoek als voor effectieve pilootprojecten voorzien. In 7 verschillende steden zullen er pilootprojecten uitgetest worden. Daarbij kijken we naar potentiële nieuwe diensten en naar aanpassingen aan bestaande diensten. Zodat mensen met een verminderde mobiliteit ook van de gedeelde mobiliteitsoplossingen gebruik kunnen maken. De techniek die we hiervoor gebruiken, is co-creatie. Welke pilootprojecten er precies zullen komen, wordt dus samen met de doelgroepen bepaald. Op basis van deze pilootprojecten, en breder onderzoek, zal er een nieuwe SMALL guideline over inclusieve gedeelde mobiliteit gelanceerd worden. Zo zorgen we ervoor dat onze lessons learned na dit project verder leven.

Wat zal Mpact doen

Mpact heeft twee rollen in dit project. Enerzijds zijn we lead partner, wat betekent dat we het project coördineren. Anderzijds zullen we als projectpartner ook een pilootproject uitvoeren. Dit zal in kader van Mobitwin gebeuren. Samen met de centrales, chauffeurs, en leden, gaan we op zoek naar de noden die er zijn, en op welke manier er aan die noden voldaan zou kunnen worden. Dit zal via een co-creatie traject gebeuren. Ons doel is om de vrijwilligerswerking te optimaliseren, want zonder vrijwilligers kunnen de Mobitwin-centrales niet blijven draaien. 

Benieuwd naar meer? Volg dan zeker de Linkedinpagina van SMALL!