SMEP! – Shared Mobility Equity Principles

Van uitdaging…

Wist je dat vrouwen minder toegang tot deelmobiliteit hebben dan mannen? Hoewel het onderzoek naar de link tussen gender en mobiliteit nog jong is, tonen steeds meer studies aan dat vrouwen minder gebruik maken van micro mobiliteit (e-steps, deelfietsen) dan mannen, zich onveiliger voelen op het openbaar vervoer en ondervertegenwoordigd zijn in de mobiliteitssector. Naast vervoersarmoede, veiligheidsrisico’s en uitstoot is genderongelijkheid dus één van de grote uitdagingen voor ons mobiliteitssysteem.

Mpact wil jongeren betrekken in de transitie naar een meer duurzame en gedeelde mobiliteit. Na een succesvolle student challenge in 2021 waarin we jongeren uitdaagden om hun campus toegankelijker te maken, gaan we in opdracht van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer tijdens academiejaar 2023-2024 op zoek naar oplossingen om genderongelijkheid op het openbaar vervoer en deelmobiliteit te verkleinen.

…naar oplossing!

In het kader van het project SMEP! – Shared Mobility Equity Principles willen we de studenten van de Belgische universiteiten en hogescholen uitdagen om beleidsvoorstellen te formuleren die het gebruik van het openbaar vervoer en deelmobiliteit bij vrouwen inclusiever en rechtvaardiger kunnen maken. De studenten kunnen in het kader van dit project:

  • Problemen omtrent genderongelijkheid in deelmobiliteit in kaart brengen via een survey en aangeven welke barrières ze zelf ervaren wanneer ze deelmodi of het OV gebruiken;
  • Deelnemen aan interactieve gastlessen waarin mobiliteitsexperte Isobel Duxfield dieper ingaat op de link tussen gender en mobiliteit en op zoek gaan naar oplossingen om de genderkloof te verkleinen;
  • Op 29 februari 2024 organiseert Mpact een online hackathon waar de studenten hun beste beentje kunnen voorzetten om de genderkloof te helpen verkleinen op het openbaar vervoer en bij deelmobiliteit. Ze presenteren hun visie aan belangrijke nationale en internationale experts en maken zo kans op een prijs. De registraties voor de online hackathon zullen in december starten, maar zet 29/2/2024 alvast in je agenda! 😉

Tijdens en na afloop van het traject communiceren we de problemen die jongeren in kaart brengen en de oplossingen die ze voorstellen naar het politieke niveau, via een blogpost, een Mpact-sessie webinar en via de Mpact-nieuwsbrieven. Zo laten we de stem van onze studenten doorwegen op het beleid!

Interesse in het project?

Contacteer gerust onze collega’s voor meer informatie.

Tot snel!

Esen (NL/EN) – hackathon, guest lectures: Esen.Kose@mpact.be 

Zara (FR/EN) – hackathon, guest lectures: Zara.hublet@mpact.be

Jelten (NL/EN/FR) – literature study: Jelten.Baguet@mpact.be