SMEP! – Shared Mobility Equity Principles

Van uitdaging…

Wist je dat vrouwen minder toegang tot deelmobiliteit hebben dan mannen? Hoewel het onderzoek naar de link tussen gender en mobiliteit nog jong is, tonen steeds meer studies aan dat vrouwen minder gebruik maken van micro mobiliteit (e-steps, deelfietsen) dan mannen, zich onveiliger voelen op het openbaar vervoer en ondervertegenwoordigd zijn in de mobiliteitssector. Naast vervoersarmoede, veiligheidsrisico’s en uitstoot is genderongelijkheid dus één van de grote uitdagingen voor ons mobiliteitssysteem.

Mpact wil jongeren betrekken in de transitie naar een meer duurzame en gedeelde mobiliteit. Na een succesvolle student challenge in 2021 waarin we jongeren uitdaagden om hun campus toegankelijker te maken, gaan we in opdracht van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer tijdens academiejaar 2023-2024 op zoek naar oplossingen om genderongelijkheid op het openbaar vervoer en deelmobiliteit te verkleinen.

…naar oplossing!

In het kader van het project SMEP! – Shared Mobility Equity Principles willen we de studenten van de Belgische universiteiten en hogescholen uitdagen om beleidsvoorstellen te formuleren die het gebruik van het openbaar vervoer en deelmobiliteit bij vrouwen inclusiever en rechtvaardiger kunnen maken. De studenten kunnen in het kader van dit project:

  • Problemen omtrent genderongelijkheid in deelmobiliteit in kaart brengen via een survey en aangeven welke barrières ze zelf ervaren wanneer ze deelmodi of het OV gebruiken;
  • Deelnemen aan interactieve gastlessen waarin mobiliteitsexperte Isobel Duxfield dieper ingaat op de link tussen gender en mobiliteit en op zoek gaan naar oplossingen om de genderkloof te verkleinen;
  • Met een groepje deelnemen aan een hackathon waarin ze een concreet beleidspakket uitwerken dat de genderkloof op het openbaar vervoer en bij deelmobiliteit kan helpen verkleinen. Ze presenteren hun visie op één van de grootste en meest interactieve conferenties rond deelmobiliteit – Shared Mobility Rocks (in Brussel). Daar zullen ze beoordeeld worden door belangrijke nationale en internationale experts en maken ze kans op een prijs. 

Tijdens en na afloop van het traject communiceren we de problemen die jongeren in kaart brengen en de oplossingen die ze voorstellen naar het politieke niveau, via een blogpost, een Mpact-sessie webinar en via de Mpact-nieuwsbrieven. Zo laten we de stem van onze studenten doorwegen op het beleid!

Interesse om deel te nemen aan de survey of de hackathon?

Klaar om het verschil te maken? Ben je in België gevestigd en tussen 18-34 jaar? Vul onze enquête in en maak deel uit van de oplossing!

Zoals je kunt zien, hebben we een onderscheid gemaakt tussen de eigenlijke enquête en de enquête in verband met je contactgegevens. We hebben hiervoor gekozen omdat we een aantal gevoelige vragen stellen in de enquête en op deze manier de anonimiteit van de respondenten willen bewaken.

Vul beide enquêtes hieronder in, dit duurt slechts 15 minuten.

Klik hier om de survey in te vullen

Klik hier om ons je contactgegevens te bezorgen en meer info te ontvangen over de Hackathon. Door je aan te melden maak je kans om een cinematicket te winnen!

Tot snel!

Esen (NL/EN) – hackathon, guest lectures: Esen.Kose@mpact.be 

Zara (FR/EN) – hackathon, guest lectures: Zara.hublet@mpact.be

Jelten (NL/EN/FR) – literature study: Jelten.Baguet@mpact.be