Alle projecten

Het eHUBS-project heeft als doel het gebruik van particuliere auto’s te verminderen door fysieke clusters van gedeelde,...

Meer info

Mpact zet zich in voor duurzame mobiliteit in rurale gebieden via het project: Green Passenger Transport in Rural Areas...

Meer info

Mpact rondde in 2020 het driejarig H2020 project ‘INCLUSION’ af. Lees hier een beknopte versie van de belangrijkste...

Meer info

In- en uitzoomen, dat beogen we met onze Mpact Sessies. Inzoomen op gedeelde en duurzame mobiliteit, uitzoomen om de brug...

Meer info

SHARE-North is een Interreg-V Noordzeeproject om gedeelde mobiliteit verder te stimuleren. Mpact werkt hiervoor samen...

Meer info