Quality neighbourhoods: 100% gedeelde mobiliteit

Quality neighbourhoods: 100% gedeelde mobiliteit

Stel je voor: een buurt zonder autobezit. Niet autovrij, maar autobezit-vrij. In deze blog stel ik ‘quality neighbourhoods’ voor. Een ambitieuze doelstelling, waarin ik als Mpact-medewerker 100% geloof.

In ‘quality neighbourhoods’ wordt de buurt en de auto, net zoals de supermarkt en het winkelkarretje: Elke bezoeker kan een karretje gebruiken via eenvoudige technologie. De supermarkt zorgt ervoor dat er voldoende zijn, zodat de garantie bestaat dat elke klant bediend wordt. Handig toch! Stel je voor dat je bij elk winkelbezoek je eigen karretje moet meezeulen.

Gelukkig gaan we met winkelkarretjes veel rationeler om dan met auto’s. Auto’s staan voor 95% van hun tijd stil. Ze nemen heel wat ruimte in. Ze bepalen de kwaliteit van het straatbeeld, of eerder non-kwaliteit.

In een studie van het ‘International Transport Forum’[1] blijkt dat we in een middelgrote Europese stad van de zelfde mobiliteit kunnen genieten, met slechts 10% van het huidige wagenpark. De studie onderzocht het potentieel van autonome (zelfrijdende) auto’s. De onderzoekers kwamen tot het besluit dat we met goed openbaar vervoer en optimale gedeelde mobiliteit het aantal auto’s enorm kunnen reduceren.

Autodelen is vandaag echter nog steeds heel erg klein. Het aantal gedeelde auto’s in België is amper 0,02% van de Belgische vloot. Nauwelijk 0,2% van de bevolking doet vandaag aan autodelen. De Stad Gent heeft vandaag de meest ambitieuze doelstelling. Ze wil in 2020 20.000 autodelers, of ongeveer 8% Gentenaars laten autodelen. Londen gaat nog een stap verder en wil in 2025 1 miljoen autodelers. Quality neighbourhoods kiezen echter voor 100%, heel ver van de huidige realiteit dus.

100% is vandaag nog moeilijk realiseerbaar in de hele stad. Op buurtniveau is dit wel mogelijk. Buurten met een goede openbaarvervoersaansluiting en aanbod van diensten komen in aanmerking.

Lage emissiezones worden ook al toegepast in zekere buurten. Deze hebben een grote impact op de lokale uitstoot, maar hebben geen impact op de ruimte. Of het nu een diesel, benzine, CNG of elektrische auto is, de parkeerruimte is identiek.

Van autoreflex, naar mobiliteitskeuze

Autodelen verandert drastisch de ruimte om twee redenen:

  • De auto wordt door meerdere personen gebruikt. Een gedeelde auto vervangt 10 privé-auto’s.
  • Autodelers gaan zich ook bewuster verplaatsen. Autodelen zorgt ervoor dat een keuze voor vervoersmiddel bewust gemaakt wordt. Autobezitters gebruiken de auto reflexmatig. Ze overwegen slechts zelfden de fiets, stappen of het openbaar vervoer. De auto-reflex is te sterk.

Waar komen de eerste kwaliteitsbuurten in België? Welke stad durft het aan om een 100% gedeeldemobiliteitszone in te richten? Welke stad wil nieuwe bewoners verleiden om te wonen in een buurt waar parkeren nooit een zorg is, en de straatruimte aangenaam is voor fietsen, hangen en spelen.

deelfeest, deelmarkt, Gent, Delen, Netwerk Bewust Verbruiken, autoloze zondag; autodelen

Deelfeest Gent – I.Pousset i.o.v. Mpact

Aan alle stadsontwikkelaars roepen wij op om nieuwe buurten, waar openbaar vervoer goed is uitgebouwd, als quality neighbourhood in te richten. Niet een beetje autodelen, maar autodelen als de norm. We hoeven hiervoor niet te wachten op autonome auto’s. Vandaag zijn er verschillende aanbieders van autodelen actief in België. Er is voldoende aanbod voor goede kwaliteit autodelen. Het is vandaag mogelijk om, net als in de supermarkt, een karretje voor elke verplaatsing te voorzien

[1] International Transport Forum: Urban Mobility System Upgrade How shared self-driving cars could change city traffic. (http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/15CPB_Self-drivingcars.pdf)