Rapport carpoolstroken

Begin februari schreef Mpact een open brief aan Minister Weyts om een big win te realiseren voor Antwerpen: Carpoolspitsstroken. Ondertussen nam Mpact de tijd om dit voorstel verder uit te werken. Hiervoor stelden we een rapport op waarin we aandacht besteden aan impact, handhaving en veiligheid van carpoolstroken. Mpact is er ondertussen nog meer van overtuigd dat Vlaanderen die big win kan realiseren op korte termijn. De aanbeveling is duidelijk: “Maak van nieuwe spitsstroken een carpoolstrook”

Meer doen met minder – Rapport Carpoolstroken (Mpact)

Het idee achter de carpoolstroken is zo eenvoudig als het doeltreffend is. Mensen die met twee of meer in de auto rijden kunnen gebruik maken van een aparte rijstrook die speciaal voor hen voorbehouden is. Ook het openbaar vervoer, taxi’s en motorrijders worden toegelaten op deze rijstrook. Op die manier worden carpoolers extra beloond en zorgt het verminderde aantal wagens door te carpoolen er voor dat iedereen op de weg geniet van een lagere verkeersdrukte. Omdat het openbaar vervoer niet langer stilstaat in de file, worden reistijden stipter en meer betrouwbaar. Tot slot, is het voor motorrijders gedaan met laveren tussen stilstaande wagens, maar kunnen zij vlot en veilig rijden.

Goede voorbeelden

Carpoolstroken kennen reeds een lange traditie in de Angelsaksische wereld. Amerika, Canada en Australië zijn al langer gewonnen voor het concept van carpoolstroken en de voordelen die er uit voortvloeien. Europa volgt gestaag dit goede voorbeeld, maar in België krijgt het concept bijzonder weinig aandacht. Onbekend maakt onbemind, en daarom stelden we een uitgebreid rapport op om hier verandering in te brengen.

Experimenten met carpoolstroken kenden nochtans bij onze Europese buren steevast veel bijval. Madrid, Bristol, Trondheim en Leeds zijn maar een paar van de steden waar de stroken ingevoerd werden om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren.

Conclusies

  • Uit de buitenlandse voorbeelden blijkt dat de voordelen van carpoolstroken gelden voor zowel carpoolers als ook voor het reguliere verkeer. Natuurlijk ondervinden carpoolers de grootste tijdswinst.
  • Het concept van carpoolstroken is geen vaststaand gegeven. Door hun veelzijdigheid in uitvoering zijn ze toepasbaar in tal van verschillende wegsituaties. Aan de hand van dynamische verkeersborden is het ook eenvoudiger geworden om ze te openen en te sluiten tijdens de spitsuren of om de modaliteiten op de strook te veranderen.
  • Politie- en/of cameracontroles staan in voor de handhaving en zorgen er voor dat het misbruik op de carpoolstrook geen bedreiging vormt voor de doorstroming.

Aanbeveling

Op basis van het rapport stelt Mpact dan ook voor om de carpoolstroken te introduceren in Vlaanderen. De huidige discussie omtrent het openen van nieuwe spitsstroken vormen hiervoor het ideale kader.

Bovendien zijn onze snelwegen op bepaalde plaatsen uiterst geschikt voor de invoering. Zo biedt de 13 kilometer lange busstrook op de E313 tussen Massenhove en Antwerpen-Oost een goede mogelijkheid om alvast een testcase op te stellen en te experimenteren met de carpoolstrook in een Vlaamse context.

Tot slot kunnen de inzichten uit dit rapport ook meegenomen worden in het verder onderzoek rond de Oosterweelverbinding.