Mpact Sessie | Ouderen & mobiliteit

Op 8 juni organiseerde Mpact een digitaal webinar over ouderen en mobiliteit, een zogenaamde Mpact Sessie. Tjalle Groen (projectdirecteur bij Mpact) ging in gesprek met Marc Soubry (beleidsmedewerker bij de Vlaamse Ouderenraad), Ine Bosmans (projectmedewerker bij Mobiel 21) en Angelo Meuleman (algemeen directeur bij Mpact).

Dé oudere bestaat niet, gaf Marc meteen mee. Ouderen zijn een diverse groep qua leeftijd, zorgnood, burgerlijke staat, financiële basis, sociaal netwerk, … Omwille van die diversiteit is het belangrijk om ouderen te betrekken bij het mobiliteitsbeleid, van start tot finish. Mobiliteit is immers een belangrijke voorwaarde om te participeren in de samenleving.

Je niet kunnen verplaatsen naar belangrijke diensten of maatschappelijke activiteiten, zorgt voor isolatie en vereenzaming, vindt ook Ine. Duurzaamheid wordt belangrijker, de kosten van mobiliteit stijgen en steden maken hun centra autoluw. Om deze redenen is het aangewezen om te kijken naar alternatieven voor de wagen. Een van die alternatieven in stedelijke contexten is de riksja, een fiets met een piloot voor twee passagiers. Vandaag zijn de ritten met een riksja vooral recreatief van aard (eens uitwaaien, een babbeltje slaan), maar de functionele verplaatsingen stijgen in belang (naar de dokter, naar de kapper). Riksja’s vervoeren ouderen die nog thuis wonen, maar ook in woonzorgcentra worden ze vaak gebruikt. 

Ondersteuning van de gemeente is belangrijk om van de riksja een succes te maken. Zij kunnen zorgen voor een vrijwilligersverzekering, een verzekering en onderhoud van de fietsen, … Inclusieve mobiliteit begint ook bij een inclusieve wegcode. Sommige riksja’s zijn breder dan 1 meter en worden dus niet als een fiets beschouwd. Een aanpassing van de wegcode is daarom nodig.

Er kunnen geraken is belangrijker dan de wijze waarop, stelt Angelo. Duurzaamheid en zorgzaamheid moeten in balans staan met elkaar. Bij Mobitwin-Minder Mobielen Centrales zit die zorgzaamheid ook in het lokale karakter ervan. Mpact is tegen het regionaliseren en rationaliseren van de centrales, de lokale kennis en uitwisseling zijn enorm belangrijk bij het vrijwilligersvervoer. Digitalisering kan het proces eenvoudiger maken, maar moet aan de juiste snelheid plaatsvinden en kan het menselijke en warme contact niet vervangen.

Mpact onderzoekt momenteel of riksja’s kunnen worden opgenomen binnen Mobitwin-Minder Mobielen Centrales, want ze vullen elkaar aan. Om alle initiatieven rond vervoer van ouderen samen te brengen, roept Mpact op om een Zilveren Deal Zorgzame Mobiliteit te lanceren, in navolging van de Green Deals. Het is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en allerlei actoren die zich samen engageren om een objectief te bereiken: iedereen moet zich kwalitatief kunnen verplaatsen. Want hoe we omgaan met onze ouderen, zegt veel over onze maatschappij.

Conclusie: ouderen moeten mobiliteitskeuzes hebben. Zolang die er niet zijn, is deelnemen aan een campagne als 30 Dagen Minder Wagen geen optie. 30 Dagen Minder Eenzaamheid moet de échte doelstelling zijn van een inclusief mobiliteitssysteem.

(Her)bekijk de volledige Mpact Sessie:

Van links naar rechts: Marc Soubry, Tjalle Groen, Ine Bosmans en Angelo Meuleman.

Deze Mpact Sessie kadert binnen het Europese project SMALL. Lees hier meer over het project.