Mpact op innovatieve ontdekkingsreis doorheen de Week van de Mobiliteit

Van 16 tot en met 22 september was het de Week van de Mobiliteit.

Tijdens de Week van de Mobiliteit worden er overal in Europa lokale projecten opgezet die duurzame mobiliteitsoplossingen op de kaart zetten. Burgers krijgen de kans om vervoersdiensten te gebruiken die ze normaal niet gebruiken en worden gemotiveerd om zich duurzamer te verplaatsen naar hun werk/school/hobby’s. 

Aangezien Mpact VZW actief is in de duurzame mobiliteit, was het alle hens aan dek. Collega Esen neemt je mee op een innovatieve en duurzame reis doorheen de Week van de Mobiliteit.

Met het project A Tribe Called Transport heb ik een hele week lang aan verschillende (internationale) evenementen mogen deelnemen en heb ik zelf ook bijeenkomsten georganiseerd.

Volg je mee? 

Dag 1: Bijeenkomst jongeren uit Noorwegen en Vlaanderen in Watt Factory

Vanuit het project Youth Explorer kwamen 20 jongeren uit Noorwegen en 20 jongeren uit Vlaanderen (15-20 jaar) samen om zich 3 dagen lang te buigen over de huidige uitdagingen binnen duurzaamheid. Duurzame mobiliteit was ook een van de thema’s die onder de loep werd genomen.

Op maandag 16/9 mochten de jongeren hun beenspieren ontwikkelen door te fietsen doorheen stad Gent. Dit deden ze niet zomaar: 

Een hele dag door hebben ze verschillende organisaties mogen bezoeken. 

“We hebben deelgenomen aan Youth Explorer omdat we iets willen teruggeven aan de maatschappij. Youth explorer is het perfecte project waar we onze stem kunnen laten horen aan de beleidsmakers.”

Mpact was een van de organisaties waar de jongeren een tussenstop mochten maken. Vanuit A Tribe Called Transport stond ik natuurlijk te springen om een stukje in de namiddag op te vullen met projecten rond innovatieve oplossingen binnen duurzame gedeelde mobiliteit.

Om zoiets te organiseren was Watt Factory de perfect locatie. Watt Factory creëert nieuwe samenwerkingsverbanden met startups die diensten aanbieden die de huidige samenleving kunnen voorbereiden op Smart Cities en Smart Mobility. 

Locatie? Check!

Vanuit  A Tribe Called Transport hebben we 3 innovatieve projecten voorgesteld en enkele uitdagingen die daarbij komen te kijken:

  1. Mobipunten: Een mobipunt is een fysieke plaats die verschillende mobiliteits- en andere functies samenbrengt om op kleinschalig niveau ‘multimodaliteit’ te promoten. Er komen binnenkort digitale zuilen waar gebruikers real-time informatie kunnen vinden over de diensten die aan de Mobipunt samenkomen. 

De challenge bij dit onderwerp was: Hoe kunnen we de Mobipunten toegankelijk en aantrekkelijk maken voor jongeren?

“De nieuwe verfrissende ideeën van de jongeren omtrent de invulling van Mobipunten zorgde voor een aantal nieuwe mogelijkheden om Mobipunten en gedeelde mobiliteit aangenamer en vlotter te laten verlopen. Hun aanpassingen voor mensen die minder mobiel zijn, toonden aan dat de jeugd basisbereikbaarheid wil voor iedereen.” 

Hannes Delaere (Beleidsmedewerker Mpact)

2. Share-Vlaanderen: is een samenwerking tussen Autodelen.net, BattMobiel, Dégage, Stapp.in en Zen Car, en wil een online tool ontwikkelen waarbij je met één autodeelabonnement deelwagens kan gebruiken van verschillende autodeelaanbieders. 

De challenge bij dit onderwerp was: Hoe kunnen we jongeren overtuigen om van in het begin de eigen auto achterwege te laten?

“Een deel van de aanwezigen was niet van plan om in de toekomst een rijbewijs te behalen. Het gaat om een minderheid, maar het is toch een indicator dat het gebruik van een wagen minder evident is geworden dan vroeger. Een grotere groep was daarnaast niet van plan om zelf een wagen te kopen. Deze opvattingen onder jongeren bieden heel wat kansen voor duurzame mobiliteit in de toekomst, en specifiek ook voor autodelen.”

Johannes Rodenbach (Autodelen.net)

3. Mobilidata: Het doel van Mobilidata is om anonieme mobiliteitsinformatie van weggebruikers, infrastructuur, voertuigen, apps en overheidssystemen op één punt samen te brengen en realtime beschikbaar te stellen. Op die manier willen ze  innovatieve oplossingen creëren die de mobiliteit in de regio veiliger, vlotter, duurzamer en comfortabeler maken.

De challenge bij dit onderwerp was: Hoe kunnen we de focus aan de kruispunten omschakelen van auto’s naar voetgangers en fietsers?

Lars Akkermans (expert verkeersveiligheid  bij Mobilidata)

Locatie? Check!

Projecten? Check!

Sfeer? Meer dan check 😉 

Een perfecte combo om de eerste dag van de Week van de Mobiliteit af te sluiten:

Dag 2: Panelgesprek autonome voertuigen

Youth Explorer was een onderdeel van het overkoepelend project Human Explorer.

Op dinsdag 17/9 kwamen verschillende experts samen in BOZAR om de opkomst van zelfrijdende voertuigen te bespreken vanuit hun eigen perspectief. Er werd een panelgesprek gehouden onder begeleiding van Karl Van Den Broeck. 

Twee dingen zijn mij hier het meest opgevallen:

  1. Koen Van Mensvoort gaf een zeer interessante insteek vanuit een filosofische invalshoek. Vanaf wanneer spreken we van een evolutie? Heeft de evolutie van een scheermes evenveel impact als de evolutie van de mobiliteit? Is technologie de tweede natuur van de mens?
  2. Professor Cathy Macharis (MOBI, VUB) kwam de sociale impact van zelfrijdende voertuigen toelichten. Daarbij legde ze uit dat zelfrijdende voertuigen enkel zullen werken als we spreken over gedeelde zelfrijdende voertuigen en niet privébezit. Het openbaar vervoer moet blijven bestaan als de backbone van nieuwe transport opties en transport-medewerkers moeten de kans krijgen om zich aan te passen aan een veranderende werkomgeving.

De dag werd afgesloten met een tentoonstelling in BOZAR, genaamd ‘Pushing the limits of mobility’ over Roald Amundsen, de eerste man op de Zuidpool. Deze loopt nog tot 13/10 in BOZAR. Allen naar daar zou ik zeggen 😉

Dag 3: Einde Youth Explorer

Woensdag was D-day voor de jongeren van Youth Explorer. 2 dagen lang kregen ze een introductie tot lopende mobiliteitsprojecten en kregen ze enkele beleidscases voorgeschoteld. Woensdag mochten ze in BOZAR, onder begeleiding van de beleidsmakers, oplossingen creëren op maat van hun leeftijdsgenoten. 

Voor mij was dit de perfecte opportuniteit om mijn microfoon in de hand te nemen en een ‘podcast corner’ te maken. De jongeren kwamen met heel veel enthousiasme vertellen waarom ze hebben deelgenomen aan het project, wat ze ermee willen bereiken en wat ze hebben geleerd.

“Ik hou van reizen met de trein, maar het treinverkeer is niet zo optimaal in Noorwegen.” Ik kijk er naar uit om dit te verbeteren. Dan kan ik tot rust komen en gewoon eens uit het raam staren terwijl ik op de trein zit” (Daniel, 18, Noorwegen)

Conclusie van mijn interviews met de jongeren? 

Ze staan te springen om de wereld te veranderen. Er is zoveel bewustzijn rond de huidige mobiliteitsuitdagingen en zoveel motivatie om die uitdagingen aan te pakken. 

Is dit kenmerkend voor generatie Z? Ik hoop het! Volgens deze jongeren toch wel.

De opnames van de podcast corner zullen gebruikt worden voor onze podcast serie die we over enkele maanden zullen lanceren. Stay tuned! 😉

Dag 4: Presentatie ART-Forum tijdens Human explorer

Donderdag was het my time to shine. Samen met collega’s van Ruter As, NEXT future transportation inc., MaritimRobotics, Vias en VolvoCars mocht ik het project ART-Forum en A Tribe Called Transport voorstellen aan een publiek van mobiliteitsexperts uit heel Europa. Elke spreker kwam vertellen over wat ze bereikt hebben op vlak van autonome voertuigen in hun land. Wat leeft er in verschillende landen op vlak van autonome voertuigen? Inspire and be inspired!

Dit was een mooie kans om enkele resultaten van een survey die we tijdens de zomer hebben uitgestuurd voor te stellen. 606 respondenten tussen 18-30 jaar hebben meegegeven welke gevoelens autonome voertuigen bij hen oproepen en wat de grootste gevolgen van de autonomisering volgens hen zal zijn voor onze mobiliteit.

Dag 5 en 6: Hackathon Mobility of the future

Mobility of the future is een hackathon georganiseerd door Junction, waar wij ook partner van zijn. Op vrijdag en zaterdag kwamen verschillende experts en jongeren vanuit de verschillende hoeken van de wereld samen om zich te buigen over 2 specifieke mobiliteitsuitdagingen:

  1. Hoe kunnen we het publiek overtuigen om duurzame mobiliteitsoplossingen te gebruiken in hun vrije tijd?
  2. Hoe kunnen we het goederenvervoer van en naar de Haven van Antwerpen duurzamer, transparanter en inclusiever laten verlopen?

Als expert heb ik de kans gekregen om verschillende groepen te coachen bij hun zoektocht naar dé perfecte oplossing voor deze uitdagingen.

Bij challenge 1 viel het op dat het concept van MaaS gemakkelijk kan ingezet worden bij vrije tijd activiteiten. 

Where Mobility as a Service meets Leisure as a Service. 😉

Voor challenge 2 was de grootste uitdaging de grote focus op de vrachtwagens als vervoersmiddel. De uitdaging hier is om andere vervoersdiensten zoals schip en trein toegankelijker te maken. Het uitwisselen van data op een open en transparante manier is hier de sleutel naar succes.

Lang verhaal kort: er zijn mogelijkheden genoeg, maar waar beginnen we? 

Als je het mij vraagt: bij de mensen zelf. Het creëren van een mental shift bij de bevolking is een must, maar om dit te bereiken is er nood aan meer en betere communicatie, meer aandacht voor toegankelijkheid en aangepaste infrastructuur. Dit is niet iets dat in 1 dag kan gebeuren. Informeer jezelf, laat je stem horen of zoals Mahatma Gandhi het ooit zei: “Be the change you want to see in the world”