Beleidsbrief UITP over zelfrijdende auto’s

UITP5 UITP

UITP logoUITP publiceerde in januari 2017 een officieel standpunt i.v.m. zelfrijdende auto’s. UITP, the International Association of Public Transport, heeft meer dan 1.400 leden in 96 landen. De beleidsbrief kreeg als titel: “Autonomous vehicles: A potential Game Changer for Urban Mobility”.

Vandaag moeten we gedeelde mobiliteit aanmoedigen, om de weg vrij te maken voor gedeeld gebruik van zelfrijdende voertuigen in de toekomst.

UITP vertegenwoordigt een breed netwerk van organisaties. Het ledenbestand bestaat uit overheden, publieke en private operatoren van openbaar vervoer en stakeholders uit de industrie. Ook Mpact is lid, en is nauw betrokken bij het Combined Mobility Platform, waarbij de samenwerking tussen openbaar vervoer en andere modi het centrale thema is.

UITP ziet een groot potentieel in zelfrijdende auto’s. Verschillende studies (MIT-New York, ITF-Lissabon, VDV-Stuttgart) tonen aan dat in steden iedereen zijn bestemming kan bereiken met 80% minder auto’s dan vandaag. Er zijn wel twee cruciale voorwaarden:

  1. Zelfrijdende auto’s moeten geïntegreerd worden in een gedeelde vloot met verschillende type wagens, ter versterking van openbaar vervoerssystemen met hoge capaciteit, fietsen en stappen.
  2. Zelfrijdende auto’s moeten 100% zelfstandig kunnen rijden.

Omwille van die laatste voorwaarde moeten overheden proactief zelfrijdende technologie kansen bieden. Het openbaar vervoer speelt hierbij een voorname rol, omdat ze voertuigen op vaste gecontroleerde trajecten kan inschakelen. Zo kan je vandaag al op een zelfrijdend busje stappen in Sion of Lyon.

UITP1

UITP is niet louter euforisch over de zelfrijdende technologie. In een SWOT-analyses haalt ze ook een lijst zwaktes en bedreigingen aan. Ze ziet de beperktheden van de huidige technologie en vreest ook voor een toename van auto’s op de weg. UITP stelt vast dat veel auto-eigenaars vandaag niet klaar zijn om hun ritten of voertuig te delen.

Om een toekomst te garanderen met een vlottere, duurzamere mobiliteit roept UITP vandaag op tot actie:

Moedig gedeelde mobiliteit aan

Als we naar een gedeelde zelfrijdende vloot willen streven, dan moet gedeelde mobiliteit vandaag actief gepromoot worden. UITP roept om autodelen en carpoolen sterk te ondersteunen met incentives en campagnes. Zo moeten er concrete maatregelen komen om autosolisme te reduceren.

Creëer een evenwichtig, geïntegreerd multimodaal aanbod

De gedeelde zelfrijdende vloot wordt geïntegreerd in een breder geheel. In steden blijven bussen, trams en metro’s de centrale pijler, en gebeurt het merendeel van de verplaatsingen met de fiets of te voet. Zelfrijdende auto’s zijn aanvullend en maken deur-tot-deur verplaatsingen mogelijk. Zelfrijdende auto’s op zich zijn geen  alternatief voor het huidige aanbod openbaar vervoer.

In verschillende steden spelen openbaarvervoersoperatoren een leidende rol in het aanbod van combi-mobiliteit door samenwerkingen met gedeelde mobiliteit en de integratie in Mobility-as-a-Service-platformen.

UITP roept heel sterk op om gedeelde mobiliteit te promoten en besluit met concrete aanbevelingen onder de noemer: “Hoe ga je van 0,5% gedeelde mobiliteit naar 50-60%?”.

Een coalitie van openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit is duidelijk de strategie om onze steden aantrekkelijker te maken.

Lees hier de originele beleidsbrief.